• Aktuality
  • Organizace prvního týdne školního roku 2015/2016

Organizace prvního týdne školního roku 2015/2016

Organizace prvního týdne školního roku 2015/2016

Úterý 1. 9. – zahájení školního roku, ukončení v 8.30 h.

Středa 2. 9. – rozdání učebnic a pracovních sešitů, ukončení v 11.30 h.

Čtvrtek 3. 9. – zavedení sešitů a pomůcek, ukončení v 12.25 h.

Pátek 4. 9. – vyučování dle rozvrhu

Informace o sešitech, pomůckách a dalším vybavení předají třídní učitelé.