Zápis ze zasedání školské rady č. 2. konané dne 9. 10. 2006

při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

Zasedání školské rady svolal předseda - Mgr. Michal Koudelík.
Přítomni: Mgr. Michal Koudelík a paní Jitka Blahová
Omluven: Ing. František Bradáč
Školské radě byly předloženy nové dokumenty školy. Jednalo se o Zásady autoevaulace školy a Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Školská rada oba dokumenty projednala a schválila.

Ve Velkém Meziříčí, dne 10. 10. 2006 Mgr. Michal Koudelík - předseda školské rady