Zápis ze zasedání školské rady č. 3. konané dne 11. 1. 2007

při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

Zasedání školské rady svolal předseda - Mgr. Michal Koudelík.
Přítomni: Mgr. Michal Koudelík a paní Jitka Blahová
Omluven: Ing. František Bradáč
Školské radě byl předložen nový dokument školy - Školní řád. Školská rada tento dokument pročetla, projednala a následně schválila.

Ve Velkém Meziříčí, dne 12. 1. 2007 Mgr. Michal Koudelík - předseda školské rady