Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na rok 2015/2016

puzzleZápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dne 13. února 2015 v budově školy na ulici Poštovní 1663/3 v době od 9 do 12 hodin.

V případě, že se nemůžete v daném termínu dostavit, kontaktujte prosím ředitelství školy a bude stanoven termín náhradní.

K zápisu si doneste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (popř. další zprávy, které by měly být součástí osobní dokumentace), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (bylo-li vydáno na jiné škole). Dotazník bude vyplněn při zápisu.

Upozorňujeme rodiče žáků základních škol, kteří zvažují změnu vzdělávání svých dětí (na základě doporučení školského poradenského zařízení), aby s předstihem tuto změnu projednali s vedením školy.

docZápis do prvního ročníku 2016