Aktuality

26. 6. 2020

Vyhlášení volných dnů 29. a 30. 6. 2020

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volné dny pro žáky školy…

29. 5. 2020

Provoz školy od 1. června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 byla i žákům naší školy umožněna výuka…

25. 5. 2020

Závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté

Vyhlášení_ZZ_Praktická_škola_jednoletá_2020.pdf