Atletický čtyřboj 2018

nastup

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí se již tradičně stala pořadatelem 51. ročníku okresního a krajského kola Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze základních škol.

Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a jako poslední disciplínu dívky absolvovaly běh na 800 metrů, chlapci běželi 1500 metrů. Závody proběhly pod záštitou Ing. Jany Fialové, radní pro oblast školství Kraje Vysočina, který poskytl finanční podporu a je také zřizovatelem naší školy.

Okresní kolo proběhlo dne 23. května na venkovním hřišti u Gymnázia Velké Meziříčí.

 

beh skok

vitezky vitezove

Krajské kolo, které bylo nominací národního finále, se uskutečnilo 30. května ve sportovním areálu za ZŠ Školní Velké Meziříčí.

nastup_kraj

beh_60_kraj skok_ch_kraj

skok_d_kraj beh_800_kraj

vitezky_kraj vitezove_kraj

Poděkování za úspěšně zvládnutou organizaci závodů patří všem pracovníkům a žákům naší školy a také vedení a zaměstnancům Střediska volného času DÓZA ve Velkém Meziříčí. Dále děkujeme za podporu města Velkého Meziříčí a Technických služeb a také sponzorům, kteří poskytli ceny pro soutěžící.