• Aktuality
  • Organizace posledního týdne školního roku

Organizace posledního týdne školního roku

Pondělí 24. 6. – kontrola učebnic, úklid tříd a pomůcek, výuka do 13.15 h.

Úterý 25. 6. – odevzdání učebnic, školní pozemek, výuka do 12.25 h.

Středa 26. 6. – letní cvičení v přírodě, výuka do 11.30 h.

Čtvrtek 27. 6. – rozloučení s deváťáky, školní pozemek, žáci si odnesou všechny věci, výuka do 11.30 h.

Pátek 28. 6. – předání vysvědčení, ukončení v 8.30 h.