Informace pro rodiče žáků

Od pondělí 16. 3. 2020 jsou nařízením Ministerstva zdravotnictví pro žáky uzavřeny všechny základní školy, školní družiny a školní jídelny ve všech základních školách ve Velkém Meziříčí.

Obědy pro školní stravování žáků ve školních jídelnách jsou zrušeny, není nutnost je individuálně odhlašovat.

V pondělí 16. 3. 2020 vypracují vyučující pro žáky školy samostatnou domácí přípravu, kterou budou průběžně zasílat (podle délky trvání vládního opatření).

Více informací v PDF dokumentu níže.

pdfInformace pro rodiče žáků 2020.pdf