Provoz školy od 1. června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 byla i žákům naší školy umožněna výuka v budovách školy.

Podle tohoto pokynu mohou od 1. června 2020 zahájit výuku žáci:

  • prvního stupně základní školy (1. – 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Hammerová)
  • žáci základní školy speciální (1. – 10. ročník, tř. učitelky Mgr. Brabcová, Mgr. Petrlová, Ing. Veberová)

Od 8. června 2020 mohou zahájit výuku žáci:

  • druhého stupně základní školy (6. – 9. ročník, tř. učitelky Mgr. Hammerová a Mgr. Prokopová

Více informací v přiloženém dokumentu:

pdfPROVOZ_ŠKOLY_ČERVEN_2020_-_pro_ZZ.pdf