• Aktuality
  • Informace pro zákonné zástupce žáků - distanční výuka od 2. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků - distanční výuka od 2. 11. 2020

Dobrý den, MŠMT zveřejnilo na internetu informaci, že ministr Plaga požádá v pátek 30. 10. 2020 vládu o schválení uzavření i našich škol. Toto opatření by bylo platné od pondělí 2. listopadu 2020. Od tohoto data by byla zahájena distanční výuka, která je na rozdíl od jarního opatření povinná.

 Přestože informace není oficiálně potvrzená (i když v souvislosti s šířením COVID 19 lze předpokládat uzavření všech škol), jsme připraveni distanční výuku v pondělí zahájit. Přesné pokyny a formy výuky vám oznámí třídní učitelé v pondělí 2. 11. 2020.

Situace se může kdykoli změnit, sledujte prosím informace ve sdělovacích prostředcích, na našich www stránkách a čtěte (a hlavně potvrzujte přečtení) mailové zprávy od třídních učitelů.

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy