• Aktuality
  • Důležité!!! Obnovení prezenční výuky od 18. 11. 2020

Důležité!!! Obnovení prezenční výuky od 18. 11. 2020

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Dobrý den, MŠMT zveřejnilo Informaci k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020. Podle této informace je povolen od středy 18. listopadu 2020 provoz celé naší školy.

Nadále platí manuály vydané MŠMT, které řeší provoz a výuku vzhledem ke covid-19. Pro nás je aktuální, že nadále platí zákaz zpěvu (což není tak zásadní) a zákaz sportovních činností – tyto budeme nahrazovat vycházkami, které by měly být za každého počasí (samozřejmě s výjimkou extrémního stavu), žáci by proto měli mít přiměřené oblečení a roušku, kterou používají při cestě do a ze školy. Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky v prostorách školy, přesto Vás žádám, aby žáci měli náhradní roušky k dispozici (2 ks v uzavřeném obalu v tašce). V případě výskytu covid-19 (onemocnění, přechod do karantény atd.) u žáka nebo v rodině nás neprodleně informujte na tel. čísle 605 086 068, 566 522 828. Škola je povinna kontaktovat příslušnou KHS, která stanoví další postup.

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu hodin.

Školní jídelna je v provozu, bližší informace budou na jejich stránkách (tam, kde si přihlašujete obědy) nebo podá informace vedoucí ŠJ paní Hladíková na tel. čísle 566 782 121. Budeme-li mít aktuální informace, budeme Vás také informovat.

Provoz školní družiny musí jednotliví rodiče konzultovat přímo s vedoucí ŠD paní Danou Krátkou na tel. čísle 566 782 156 nebo vedením školy na tel. čísle 566 782 101.   

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy                                   

pdfInformace_k_provozu_škol_od_18._11._2020.pdf