• Aktuality
  • Velký úspěch naší malé školy v projektu Recyklohraní

Velký úspěch naší malé školy v projektu Recyklohraní

recyklohran logo

Opravdu velkého úspěchu jsme dosáhli v Podzimní sběrové kampani se soutěží zaměřené na sběr vysloužilých baterií. Díky dosaženému výsledku 10,06 kg vybraných baterií v přepočtu na žáka, jsme se v umístili na 1. místě v absolutní pořadí v rámci celé České republiky.

Zároveň nám patří 1. místo v kategorii nejlepší škola v Kraji Vysočina v přepočtu vybraných kg baterií na žáka, a aby toho nebylo málo, navíc ještě 1. místo v kategorii nejlepší škola v Kraji Vysočina v celkovém množství vybraných baterií. Celkem jsme odevzdali 332 kg použitých baterií.

Velké poděkování patří všem našim žákům a zaměstnancům, kteří se podíleli na tomto mimořádném úspěchu.

Článek o sběrové kampani na Recyklohraní