• Aktuality
  • Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Na základě nových Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. dubna 2021 v naší škole:

  • umožněna osobní přítomnost žáků na prezenční výuce
  • uložena povinnost testování žáků a zaměstnanců 2 x týdně antigenním testem na SARS-CoV-2
  • povinná ochrana dýchacích cest zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 po celou dobu pobytu ve škole
  • platný systém protiepidemických a hygienických opatření 

Zde jsou bližší informace pro žáky a rodiče k testování ve škole:

pdftestovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

pdftestovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

pdftestovani-letak-singclean.pdf