• Aktuality
  • Národní plán podpory návratu do škol - DOUČOVÁNÍ

Národní plán podpory návratu do škol - DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků vyhlásilo Národní plán podpory návratu do škol. V rámci tohoto projektu byly školám poskytnuty finanční prostředky, které budou sloužit na financování doučování žáků. Toto doučování bude pro vybrané žáky, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků. Doučování bude probíhat od 1. listopadu 2021 do 20. prosince 2021 v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (po skončení výuky). Budou vytvořeny malé studijní skupinky (3 – 4 žáci), při doučování se zaměří na doplnění a prohloubení učiva v závislosti na individuálních potřebách jednotlivých žáků se zaměřením na klíčové předměty – český jazyk a matematika. Při doučování nedochází k výkladu nové látky, její didaktická náročnost (zejm. co do obsahu, organizace a didaktických metod) není tak náročná, jako samotná výuka.

Další informace k doučování Vám podají třídní učitelé.