• Aktuality
  • Recyklohraní - výsledky celoroční hry

Recyklohraní - výsledky celoroční hry

recyklohran logo

Do druhého ročníku CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním se zapojilo 1 700 MŠ, ZŠ a SŠ z celé republiky.Na základě získaných bodů nyní zveřejňujeme výsledný žebříček.

Body do celoroční hry mohly školy získávat za sběr vysloužilých baterií, elektra, mobilů a tonerů, dále za plnění osvětových úkolů, práci s výukovými scénáři Ekoabeceda a nově také za plnění Celoročního cíle školy s ekologickou tematikou. Celoroční hra probíhala od 16. května 2022 do 15. května 2023.

Naše škola se umístila na 50. místě v celé ČR a na 5. místě v Kraji Vysočina.

Velké díky patří všem žákům a pedagogům, kteří se aktivně zapojili do celoroční hry s Recyklohraním.

Kompletní výsledky CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním 2022/2023

Krajské výsledky CELOROČNÍ HRY – Top 10 nejaktivnějších škol v každém kraji