• Aktuality
  • Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen v pondělí  4. září 2023 v 8.00 v budově školy. Setkání bude ukončeno do 8.30 hodin. Třídní učitelé podají podrobné informace k průběhu školního roku. Školní družina zahájí činnost v úterý 5. září.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, si musí aktivovat čip (informace níže).

Níže je také seznam vybavení a pomůcek pro žáky (obecně pro všechny žáky a doplněné o vybavení pro jednotlivé ročníky).

pdfJídelna.pdf

pdfPomůcky_2023.pdf