• Aktuality
  • Pedagogická rada + třídní schůzky

Pedagogická rada + třídní schůzky

V pondělí 13. 11. 2023 bude z důvodu konání pedagogické rady zkrácena výuka do 11.30 hodin. Provoz školní družiny do 14 hodin.

Od 14.00 do 15.30 hodin proběhnou ve třídách individuální konzultace rodičů s třídními učitelkami. Případnou neúčast a náhradní termín domluvte předem písemně nebo telefonicky u třídních učitelek (tel.: 566 522 828, 605 086 068).