Informace ke školnímu výletu

V pátek 14. června se uskuteční školní výlet. Odjezd autobusu v 8.00 od školy (na nikoho se nečeká), od 9.00 h. máme domluvený edukační program Cesta vody na zámku ve Žďáře nad Sázavou (žáci hradí poplatek 95,- Kč). Dále navštívíme Zelenou horu (památka UNESCO) a následuje zastavení na náměstí, kde si žáci mohou zakoupit občerstvení. Cca ve 12.00 h. je odjezd do Borů, kde žáci absolvují Naučnou stezku. Návrat ke škole je plánován na 14.00 h. (počítejte s drobným zdržením), po příjezdu je rozchod žáků. Vzhledem k času příjezdu je nutné odhlásit oběd. Přizpůsobte oblečení dětí aktuálnímu počasí (brýle, pokrývka hlavy…). Autobusovou dopravu uhradí škola.

Provoz školní družiny bude beze změn.