• Aktuality

Aktuality

Prvotní informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zde jsou první informace k záhájení nového školního roku:

Zahajujeme v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin, žákům budou poskytnuty první informace, ukončení nejpozději v 8.30 hodin.

Ve středu 2. září je výuka od 8.00 do 11.30 hodin, od čtvrtka podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Ve škole se nebudou používat roušky, škola zabezpečí hygienická a protiepidemická opatření – budeme Vás o nich informovat a budou i na webových stránkách školy.

Třídní učitelé při zahájení předají žákům další informace – pomůcky, sešity, úbory, přezůvky, rozvrh hodin atd. Bude dostatečný prostor pro jejich pořízení.

Na základě doporučení MŠMT je omezen přístup „cizích“ osob v budově školy, na pravidlech se domluvíme 1. září.

S pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Vyhlášení volných dnů 29. a 30. 6. 2020

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volné dny pro žáky školy ve dnech:
pondělí 29. a úterý 30. června 2020.

pdfŘEDITELSKÉ_VOLNO_2020.pdf

Úspěch ve výtvarné soutěži

Víla Voděnka

Provoz školy od 1. června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 byla i žákům naší školy umožněna výuka v budovách školy.

Podle tohoto pokynu mohou od 1. června 2020 zahájit výuku žáci:

  • prvního stupně základní školy (1. – 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Hammerová)
  • žáci základní školy speciální (1. – 10. ročník, tř. učitelky Mgr. Brabcová, Mgr. Petrlová, Ing. Veberová)

Od 8. června 2020 mohou zahájit výuku žáci:

  • druhého stupně základní školy (6. – 9. ročník, tř. učitelky Mgr. Hammerová a Mgr. Prokopová

Více informací v přiloženém dokumentu:

pdfPROVOZ_ŠKOLY_ČERVEN_2020_-_pro_ZZ.pdf

Příprava na závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté

Informace k organizaci konzultací k přípravě na závěrečné zkoušky

Konzultace k závěrečným zkouškám budou probíhat 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti ve Velkém  Meziříčí pro žáky z Velkého Meziříčí a 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti v Křižanově pro žáky z Domova Kamélie.

První konzultace proběhne 12. května od 9.00 hodin ve Velkém Meziříčí.

Podrobné informace jsou na interních stránkách třídy Praktické školy jednoleté.