• Aktuality

Aktuality

Naše škola pomáhá šetřit přírodu a její zdroje

Certifikát ecobat 2021

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Více v dokumentu níže.

pdfLeták_rodiče_SpSPriloha3.pdf

PF 2022

pf 2022 web ok

Český den proti rakovině - poděkování

cdpr 2021 podekovani

Testování žáků ve škole na covid-19 - listopad 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách.

  • Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR.
  • Testování proběhne ve dvou termínech:
    • pondělí 22. 11. 2021,
    • pondělí 29. 11. 2021.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen.
  • Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

Národní plán podpory návratu do škol - DOUČOVÁNÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 ve školním roce 2020/2021 i druhé polovině školního roku 2019/2020 na vzdělávací výsledky žáků vyhlásilo Národní plán podpory návratu do škol. V rámci tohoto projektu byly školám poskytnuty finanční prostředky, které budou sloužit na financování doučování žáků. Toto doučování bude pro vybrané žáky, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků. Doučování bude probíhat od 1. listopadu 2021 do 20. prosince 2021 v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (po skončení výuky). Budou vytvořeny malé studijní skupinky (3 – 4 žáci), při doučování se zaměří na doplnění a prohloubení učiva v závislosti na individuálních potřebách jednotlivých žáků se zaměřením na klíčové předměty – český jazyk a matematika. Při doučování nedochází k výkladu nové látky, její didaktická náročnost (zejm. co do obsahu, organizace a didaktických metod) není tak náročná, jako samotná výuka.

Další informace k doučování Vám podají třídní učitelé.

Ředitelské volno ve čtvrtek 14. října 2021

Ředitel školy ze závažných technických a organizačních důvodů – přerušení dodávky pitné vody, vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona volný den pro žáky školy ve čtvrtek 14. října 2021.

pdf2021_Volno_ředitele_školy.pdf