• Aktuality

Aktuality

V jarní sběrové kampani použitých baterií byla naše škola nejlepší v kraji

diplom baterie jaro 2021 final

Celkem 207 kilogramů použitých baterií odevzdala naše škola v rámci Recyklohraní v Jarní sběrové kampani se soutěží. Za tento výsledek nám patří 1. místo v Kraji Vysočina.

Číst více...

Oznámení o volbě členů školské rady 2021

Volební komise jmenovaná ředitelem  Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí dne 17. května 2021 oznamuje, že volby do školské rady proběhnou v pondělí 21. června a v úterý 22. června 2021. Osobám oprávněným volit členy školské rady budou včas doručeny kandidátní listiny, hlasovací lístky a bližší informace o způsobu volby členů školské rady.

Návštěva pana radního Kraje Vysočina v Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

V pátek 7. května 2021 naši školu navštívil krajský radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie RNDr. Jan Břížďala. Bylo to jeho další seznámení se školami v našem kraji a nás velmi potěšilo, že i naše malá škola měla možnost osobně prezentovat své žáky a prostory pro jejich vzdělávání. Pan radní si prošel budovu školy, pohovořil se žáky a s vedením školy prodiskutoval některé koncepční záměry vzdělávací politiky kraje. Velmi oceňujeme jeho bezprostřední přístup ke všem skupinám žáků a také snahu o osobní komunikaci se všemi školami ve své působnosti. Doufáme také, že tato návštěva nebyla poslední a budeme se setkávat i při našich dalších aktivitách. Například při Atletickém čtyřboji, nad kterým vždy krajský radní pro školství přebíral záštitu a bohužel v loňském ani v letošním školním roce se z důvodu vyhlášených opatření nerealizuje.

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

navsteva z kraje

Změna v testování žáků od 3. května 2021

V souladu s novými pokyny se budou žáci od pondělí 3. května 2021 testovat na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze 1x týdně - v pondělí. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Na základě nových Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. dubna 2021 v naší škole:

  • umožněna osobní přítomnost žáků na prezenční výuce
  • uložena povinnost testování žáků a zaměstnanců 2 x týdně antigenním testem na SARS-CoV-2
  • povinná ochrana dýchacích cest zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 po celou dobu pobytu ve škole
  • platný systém protiepidemických a hygienických opatření 

Zde jsou bližší informace pro žáky a rodiče k testování ve škole:

pdftestovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

pdftestovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

pdftestovani-letak-singclean.pdf

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE), do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Informace k provozu naší školy od 1. března 2021

Dobrý den, na základě vyhlášení nouzového stavu a nově přijatých krizových opatření vydalo MŠMT nové INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021. Tento materiál obsahuje opatření pro školy platné od pondělí 1. března 2021 do 21. března 2021. Pro naši školu je podstatné, že přestává platit výjimka a výuka bude probíhat distančním způsobem. Žáci byli předběžně informováni, další informace zašlou třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 elektronicky.

pdfInformace_pro_rodiče_únor_2021.pdf