• Aktuality

Aktuality

Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

Na základě nových Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je od 12. dubna 2021 v naší škole:

  • umožněna osobní přítomnost žáků na prezenční výuce
  • uložena povinnost testování žáků a zaměstnanců 2 x týdně antigenním testem na SARS-CoV-2
  • povinná ochrana dýchacích cest zdravotnickou rouškou nebo respirátorem FFP2 po celou dobu pobytu ve škole
  • platný systém protiepidemických a hygienických opatření 

Zde jsou bližší informace pro žáky a rodiče k testování ve škole:

pdftestovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

pdftestovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

pdftestovani-letak-singclean.pdf

Informace k provozu školy od 29. 3. do 11. 4. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE), do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Informace k provozu naší školy od 1. března 2021

Dobrý den, na základě vyhlášení nouzového stavu a nově přijatých krizových opatření vydalo MŠMT nové INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021. Tento materiál obsahuje opatření pro školy platné od pondělí 1. března 2021 do 21. března 2021. Pro naši školu je podstatné, že přestává platit výjimka a výuka bude probíhat distančním způsobem. Žáci byli předběžně informováni, další informace zašlou třídní učitelé v pondělí 1. 3. 2021 elektronicky.

pdfInformace_pro_rodiče_únor_2021.pdf

Velký úspěch naší malé školy v projektu Recyklohraní

recyklohran logo

Opravdu velkého úspěchu jsme dosáhli v Podzimní sběrové kampani se soutěží zaměřené na sběr vysloužilých baterií. Díky dosaženému výsledku 10,06 kg vybraných baterií v přepočtu na žáka, jsme se v umístili na 1. místě v absolutní pořadí v rámci celé České republiky.

Zároveň nám patří 1. místo v kategorii nejlepší škola v Kraji Vysočina v přepočtu vybraných kg baterií na žáka, a aby toho nebylo málo, navíc ještě 1. místo v kategorii nejlepší škola v Kraji Vysočina v celkovém množství vybraných baterií. Celkem jsme odevzdali 332 kg použitých baterií.

Velké poděkování patří všem našim žákům a zaměstnancům, kteří se podíleli na tomto mimořádném úspěchu.

Článek o sběrové kampani na Recyklohraní 

Informace pro zákonné zástupce žáků - výuka od 4. ledna 2021

Dobrý den, na základě prodloužení nouzového stavu a nově přijatých krizových opatření vydalo MŠMT nové INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021.
Dostupné na: https://www.msmt.cz/aktualni-informace-k-provozu-skol
Tento materiál obsahuje opatření pro školy platné od pondělí 4. ledna 2021. Pro naši školu je podstatné, že od 4. ledna bude probíhat výuka bez omezení podle platného rozvrhu hodin. 

Číst více...

Vánoční prázdniny a dny volna pro žáky

Dle usnesení vlády č. 1335/2020 a úpravy organizace školního roku MŠMT jsou dny pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 pro žáky základních školy dny volna. V těchto dnech nebude probíhat prezenční výuka ani domácí výuka. Vyučování bude ukončeno v pátek 18. 12. 2020 dle rozvrhu.
Po vánočních prázdninách nastoupí žáci do školy v pondělí 4. 1. 2021, pokud vláda nerozhodne jinak.

PF 2021

PF 2021