• Aktuality

Aktuality

Pomoc Domovu pro seniory Velké Meziříčí

Vzhledem k nelehké situaci, jejíž důsledky dopadly na všechny občany naší republiky, se pracovnice naší školy rozhodly zapojit do výzvy k šití roušek. Protože Domov pro seniory je naším dlouholetým partnerem, dovolili jsme si odevzdat část našich výrobků pro potřebu jejich pracovníků a klientů. Doufáme, že i tento malý dar jim pomůže překlenout toto nelehké období a těšíme se na osobní setkání při dalších společných akcích.

Za kolektiv pracovníků Základní školy a Praktické školy

Mgr. Josef Prokop
ředitel školy

roušky pro seniory

Stránky tříd

Vážení rodiče,

zprovoznili jsme na webových stránkách školy možnost přihlášení do třídy, do které dochází Vaše dítě.

Protože tento portál bude sloužit rodičům a žákům i po ukončení výjimečného stavu, je nutné si přihlášení vyzkoušet a používat. Vedle úkolů a informací budete mít možnost komunikovat s třídními učitele např. při omlouvání žáků apod. Zasílání učiva pomocí e-mailů samozřejmě zůstává, tato nová možnost zatím pouze doplňuje stávající služby. Po úspěšném přihlášení prosím pošlete třídnímu učiteli pomocí ZPRÁVY PRO TŘÍDNÍHO UČITELE potvrzení o Vaší návštěvě stránek – stačí napsat:  četl/a  a  Vaše jméno.

Děkuji, s pozdravem

                                                            Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Učitelky a asistentky šijí roušky

Také naše škola se zapojila do šití roušek, několik učitelek a asistentek pedagoga šije roušky i kolegyním, většina je předána na sběrné místo na náměstí.

roušky

Ošetřovné

Všechny níže uvedené informace vycházejí z aktuálního návrhu vlády, který 24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. Do 24.3. žádáme tedy rodiče dětí ve věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude proplaceno zpětně.

Další informace v PDF souboru níže.

pdfOšetřovné.pdf

Informace pro rodiče žáků

Od pondělí 16. 3. 2020 jsou nařízením Ministerstva zdravotnictví pro žáky uzavřeny všechny základní školy, školní družiny a školní jídelny ve všech základních školách ve Velkém Meziříčí.

Obědy pro školní stravování žáků ve školních jídelnách jsou zrušeny, není nutnost je individuálně odhlašovat.

V pondělí 16. 3. 2020 vypracují vyučující pro žáky školy samostatnou domácí přípravu, kterou budou průběžně zasílat (podle délky trvání vládního opatření).

Více informací v PDF dokumentu níže.

pdfInformace pro rodiče žáků 2020.pdf

Informace a doporučení v souvislosti s šířením nového koronaviru COVID-19

covid-19

Důležité informace o postupu proti šíření nového koronaviru COVID-19 naleznete v souboru níže.

pdfCOVID-19_leták.pdf