• Aktuality

Aktuality

Úspěch ve výtvarné soutěži

Víla Voděnka

Provoz školy od 1. června 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
na základě pokynu Ministerstva školství ze dne 27. května 2020 č.j. MSMT-22452/2020-2 byla i žákům naší školy umožněna výuka v budovách školy.

Podle tohoto pokynu mohou od 1. června 2020 zahájit výuku žáci:

  • prvního stupně základní školy (1. – 5. ročník, tř. učitelka Mgr. Hammerová)
  • žáci základní školy speciální (1. – 10. ročník, tř. učitelky Mgr. Brabcová, Mgr. Petrlová, Ing. Veberová)

Od 8. června 2020 mohou zahájit výuku žáci:

  • druhého stupně základní školy (6. – 9. ročník, tř. učitelky Mgr. Hammerová a Mgr. Prokopová

Více informací v přiloženém dokumentu:

pdfPROVOZ_ŠKOLY_ČERVEN_2020_-_pro_ZZ.pdf

Příprava na závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté

Informace k organizaci konzultací k přípravě na závěrečné zkoušky

Konzultace k závěrečným zkouškám budou probíhat 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti ve Velkém  Meziříčí pro žáky z Velkého Meziříčí a 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti v Křižanově pro žáky z Domova Kamélie.

První konzultace proběhne 12. května od 9.00 hodin ve Velkém Meziříčí.

Podrobné informace jsou na interních stránkách třídy Praktické školy jednoleté.

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci

Na základě pokynu Ministerstva školství zůstává naše škola do 30. června 2020 uzavřena. Výuka bude probíhat podle současného modelu s dalším doplněním, které vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

Více v dokumentu níže.

pdfZpůsob_hodnocení_II._pololetí_2019-2020.pdf