• Aktuality

Aktuality

Příprava na závěrečné zkoušky Praktické školy jednoleté

Informace k organizaci konzultací k přípravě na závěrečné zkoušky

Konzultace k závěrečným zkouškám budou probíhat 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti ve Velkém  Meziříčí pro žáky z Velkého Meziříčí a 1x týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin na pracovišti v Křižanově pro žáky z Domova Kamélie.

První konzultace proběhne 12. května od 9.00 hodin ve Velkém Meziříčí.

Podrobné informace jsou na interních stránkách třídy Praktické školy jednoleté.

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci

Na základě pokynu Ministerstva školství zůstává naše škola do 30. června 2020 uzavřena. Výuka bude probíhat podle současného modelu s dalším doplněním, které vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

Více v dokumentu níže.

pdfZpůsob_hodnocení_II._pololetí_2019-2020.pdf

Pomoc Domovu pro seniory Velké Meziříčí

Vzhledem k nelehké situaci, jejíž důsledky dopadly na všechny občany naší republiky, se pracovnice naší školy rozhodly zapojit do výzvy k šití roušek. Protože Domov pro seniory je naším dlouholetým partnerem, dovolili jsme si odevzdat část našich výrobků pro potřebu jejich pracovníků a klientů. Doufáme, že i tento malý dar jim pomůže překlenout toto nelehké období a těšíme se na osobní setkání při dalších společných akcích.

Za kolektiv pracovníků Základní školy a Praktické školy

Mgr. Josef Prokop
ředitel školy

roušky pro seniory

Stránky tříd

Vážení rodiče,

zprovoznili jsme na webových stránkách školy možnost přihlášení do třídy, do které dochází Vaše dítě.

Protože tento portál bude sloužit rodičům a žákům i po ukončení výjimečného stavu, je nutné si přihlášení vyzkoušet a používat. Vedle úkolů a informací budete mít možnost komunikovat s třídními učitele např. při omlouvání žáků apod. Zasílání učiva pomocí e-mailů samozřejmě zůstává, tato nová možnost zatím pouze doplňuje stávající služby. Po úspěšném přihlášení prosím pošlete třídnímu učiteli pomocí ZPRÁVY PRO TŘÍDNÍHO UČITELE potvrzení o Vaší návštěvě stránek – stačí napsat:  četl/a  a  Vaše jméno.

Děkuji, s pozdravem

                                                            Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Učitelky a asistentky šijí roušky

Také naše škola se zapojila do šití roušek, několik učitelek a asistentek pedagoga šije roušky i kolegyním, většina je předána na sběrné místo na náměstí.

roušky

Ošetřovné

Všechny níže uvedené informace vycházejí z aktuálního návrhu vlády, který 24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. Do 24.3. žádáme tedy rodiče dětí ve věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude proplaceno zpětně.

Další informace v PDF souboru níže.

pdfOšetřovné.pdf