• Aktuality

Aktuality

Pedagogická rada + třídní schůzky

V pondělí 13. 11. 2023 bude z důvodu konání pedagogické rady zkrácena výuka do 11.30 hodin. Provoz školní družiny do 14 hodin.

Od 14.00 do 15.30 hodin proběhnou ve třídách individuální konzultace rodičů s třídními učitelkami. Případnou neúčast a náhradní termín domluvte předem písemně nebo telefonicky u třídních učitelek (tel.: 566 522 828, 605 086 068).

Festival vzdělávání 2023

festival vzdělávání 2023

Úklid okolí školy v rámci projektu 72 hodin

Úklid okolí školy - certifikát 72 hodin copy

Za krásného podzimního počasí se nám podařilo uklidit prostředí v okolí školy.

Poděkování patří všem zapojeným žákům a pedagogům.

Informace k zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok bude zahájen v pondělí  4. září 2023 v 8.00 v budově školy. Setkání bude ukončeno do 8.30 hodin. Třídní učitelé podají podrobné informace k průběhu školního roku. Školní družina zahájí činnost v úterý 5. září.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, si musí aktivovat čip (informace níže).

Níže je také seznam vybavení a pomůcek pro žáky (obecně pro všechny žáky a doplněné o vybavení pro jednotlivé ročníky).

pdfJídelna.pdf

pdfPomůcky_2023.pdf 

Informace k organizaci závěru školního roku 2022/2023

Pá 23. 6. Letní cvičení v přírodě – vhodné oblečení a obutí, svačinu, pití. Výuka do 12.25 h.

Po 26. 6. Odevzdání učebnic 8.00 – 9.35 h. školní pozemek (oheň, údržba) 10.00 – 12.25 h. Výuka do 12.25 h.

Út 27. 6. Projektový sportovní den – sportovní oblečení a obutí, svačinu, pití. Výuka do 12.25 h.

St 28. 6. Úklid školy a okolí školy, údržba školního pozemku. Výuka do 11.30 h.

Čt 29. 6. Rozloučení s vycházejícími žáky, nejlepší sportovec, žák a třída školy, nejlepší sběrač. Žáci si odnesou všechny věci včetně přezůvek. Výuka do 11.30 h.

Pá 30. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení šk. roku, do 8.30 h. Školní družina ani jídelna nebudou v provozu.

Recyklohraní - výsledky celoroční hry

recyklohran logo

Do druhého ročníku CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním se zapojilo 1 700 MŠ, ZŠ a SŠ z celé republiky.Na základě získaných bodů nyní zveřejňujeme výsledný žebříček.

Body do celoroční hry mohly školy získávat za sběr vysloužilých baterií, elektra, mobilů a tonerů, dále za plnění osvětových úkolů, práci s výukovými scénáři Ekoabeceda a nově také za plnění Celoročního cíle školy s ekologickou tematikou. Celoroční hra probíhala od 16. května 2022 do 15. května 2023.

Naše škola se umístila na 50. místě v celé ČR a na 5. místě v Kraji Vysočina.

Velké díky patří všem žákům a pedagogům, kteří se aktivně zapojili do celoroční hry s Recyklohraním.

Kompletní výsledky CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním 2022/2023

Krajské výsledky CELOROČNÍ HRY – Top 10 nejaktivnějších škol v každém kraji

Besídka ke Dni matek

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, v důsledku velké nemocnosti žáků byla zrušená plánovaná Vánoční besídka i další doprovodné akce. Zároveň jsme slíbili, že budeme hledat náhradní termín pro naše setkání. Touto příležitostí je květnová oslava Dne matek. Na 12. května 2023 jsme proto připravili kulturní program, který by Vám naši žáci rádi předvedli. Součástí akce bude i ukázka nového vybavení školy, které jsme pořídili i v rámci projektů, do kterých je naše škola zapojena (např. 3D brýle, minirobot, interaktivní 3D modely atd.). Rádi si také při malém občerstvení vyslechneme Vaše připomínky a podněty, které využijeme při vzdělávání žáků.

Těšíme se na Vaši účast – 12. května 2023 od 10.00 hodin v budově školy na Poštovní ulici.

S pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy