• Aktuality

Aktuality

Informace k organizaci závěru školního roku 2022/2023

Pá 23. 6. Letní cvičení v přírodě – vhodné oblečení a obutí, svačinu, pití. Výuka do 12.25 h.

Po 26. 6. Odevzdání učebnic 8.00 – 9.35 h. školní pozemek (oheň, údržba) 10.00 – 12.25 h. Výuka do 12.25 h.

Út 27. 6. Projektový sportovní den – sportovní oblečení a obutí, svačinu, pití. Výuka do 12.25 h.

St 28. 6. Úklid školy a okolí školy, údržba školního pozemku. Výuka do 11.30 h.

Čt 29. 6. Rozloučení s vycházejícími žáky, nejlepší sportovec, žák a třída školy, nejlepší sběrač. Žáci si odnesou všechny věci včetně přezůvek. Výuka do 11.30 h.

Pá 30. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení šk. roku, do 8.30 h. Školní družina ani jídelna nebudou v provozu.

Recyklohraní - výsledky celoroční hry

recyklohran logo

Do druhého ročníku CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním se zapojilo 1 700 MŠ, ZŠ a SŠ z celé republiky.Na základě získaných bodů nyní zveřejňujeme výsledný žebříček.

Body do celoroční hry mohly školy získávat za sběr vysloužilých baterií, elektra, mobilů a tonerů, dále za plnění osvětových úkolů, práci s výukovými scénáři Ekoabeceda a nově také za plnění Celoročního cíle školy s ekologickou tematikou. Celoroční hra probíhala od 16. května 2022 do 15. května 2023.

Naše škola se umístila na 50. místě v celé ČR a na 5. místě v Kraji Vysočina.

Velké díky patří všem žákům a pedagogům, kteří se aktivně zapojili do celoroční hry s Recyklohraním.

Kompletní výsledky CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním 2022/2023

Krajské výsledky CELOROČNÍ HRY – Top 10 nejaktivnějších škol v každém kraji

Besídka ke Dni matek

Vážení rodiče, jak jsme Vás již informovali, v důsledku velké nemocnosti žáků byla zrušená plánovaná Vánoční besídka i další doprovodné akce. Zároveň jsme slíbili, že budeme hledat náhradní termín pro naše setkání. Touto příležitostí je květnová oslava Dne matek. Na 12. května 2023 jsme proto připravili kulturní program, který by Vám naši žáci rádi předvedli. Součástí akce bude i ukázka nového vybavení školy, které jsme pořídili i v rámci projektů, do kterých je naše škola zapojena (např. 3D brýle, minirobot, interaktivní 3D modely atd.). Rádi si také při malém občerstvení vyslechneme Vaše připomínky a podněty, které využijeme při vzdělávání žáků.

Těšíme se na Vaši účast – 12. května 2023 od 10.00 hodin v budově školy na Poštovní ulici.

S pozdravem

Mgr. Josef Prokop, ředitel školy

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí v roce 2022

Díky žákům a zaměstnancům se naše škola může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 220 kg. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Osvědčení Elektrovin 2022

Úklidové akce v dubnu

V dubnu se naše škola zapojí do úklidových akcí Ukliďme Česko a Čistá Vysočina.

UklidmeCesko-background02

čistá vysočina 2023

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí v roce 2022

ooppžp 2022 recyklohraní

Plavecký výcvik - důležité informace

plavnPlavecký výcvik se uskuteční v Plavecké škole Třebíč a je součástí povinné výuky. Veškeré náklady na plavecký výcvik i doprovu hradí škola.

Termíny: středa 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4. celkem 10 lekcí. Návrat z plavání cca ve 13.00 hodin, provoz školní družiny je bez omezení.

V případě, že se žák/žákyně nemůže ze zdravotních důvodů účastnit plaveckého výcviku (např. nachlazení), je ve škole zajištěna výuka.

Žáci si s sebou vezmou plavky, ručník, mýdlo, hřeben, svačinu, pití, vhodné oblečení podle počasí. Koupací čepice není povinná. Bude-li vaše dítě mít při plaveckém výcviku náušnice nebo bude používat plavecké brýle, je nutné vyplnit formulář, který je k dispozici u třídních učitelů, případně ke stažení níže.

Informace o změnách rozvrhu po dobu plaveckého výcviku podají třídní učitelé.

pdfČestné_prohlášení_zákonného_zástupce_-_zdravotní_stav_dítěte.pdf

 jpgFormulář_-_naušnice_a_plavecké_brýle.jpg