• O škole
  • Vítejte na našich stránkách!

Vítejte na našich stránkách!

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí patří k nejstarším školám speciálně pedagogického zaměření v Kraji Vysočina. Poskytujeme vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení, kombinovanými vadami a nově vzděláváme i žáky s lékařskou diagnózou autismus.

Plně respektujeme fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Umožňujeme jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojily základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.

Další informace o škole

Výuka žáků probíhá na dvou pracovištích školy. První je ve Velkém Meziříčí na Poštovní ulici, kam se škola přestěhovala v roce 2008. Přestěhováním žáci  i pracovníci získali nové kvalitní zázemí pro svoji práci včetně nového vybavení např. klimatizované učebny informatiky, školní dílny a kuchyně a poslední získanou pomůckou je interaktivní tabule. Zkvalitnilo a rozšířilo se i zázemí pro pracovníky školy.

dscn0017

Druhé pracoviště školy je zřízeno v areálu ÚSP Křižanov a slouží primárně pro výuku jejich klientů. Od roku 2000 se žáci vzdělávají v novém objektu, který vznikl nástavbou nového stravovacího areálu. Vybavení školy je přizpůsobeno pro potřeby všech věkových skupin vzdělávaných žáků.

budova_koly_-_pracovit_kianov