Projekt Učíme se ze života pro život

UČÍME SE ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Logolink OP VVV hor barva cz