Učíme se ze života pro život 2

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II – Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

thumb Logolink OP VVV hor barva cz