Z historie...

Škola byla založena výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 23. srpna 1946.

Výuku zahájilo dne 2. září 1946 celkem 27 žáků ve dvou třídách. Tyto třídy byly umístěny v přízemí budovy obecné školy (ulice Komenského). Ve školním roce 1948/49 byla škola přemístěna do budovy reálného gymnázia, došlo také k přejmenování pomocné školy na školu zvláštní.

Číst více...

Ředitelé školy

Přehled ředitelů, kteří reprezentovali naše zařízení za uplynulých 60 roků:
Milada Sobotková 1946 - 1960
Božena Komárková 1960 - 1962
Marie Kyjánková 1962 - 1966 a 1968 - 1972
Anežka Horká 1966 - 1968
Oldřich Psohlavec 1972 - 1988
PaedDr. Julie Matejová 1988 - 1996
Mgr. Josef Prokop od 1996