Termín závěrečné zkoušky

booksZávěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Předsedu zkušební komise pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února krajský úřad. Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do 15. března.