Školská rada

Zápis ze zasedání školské rady č. 3. konané dne 11. 1. 2007

při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

Zasedání školské rady svolal předseda - Mgr. Michal Koudelík.
Přítomni: Mgr. Michal Koudelík a paní Jitka Blahová
Omluven: Ing. František Bradáč
Školské radě byl předložen nový dokument školy - Školní řád. Školská rada tento dokument pročetla, projednala a následně schválila.

Ve Velkém Meziříčí, dne 12. 1. 2007 Mgr. Michal Koudelík - předseda školské rady

Zápis ze zasedání školské rady č. 2. konané dne 9. 10. 2006

při Základní škole a Praktické škole Velké Meziříčí

Zasedání školské rady svolal předseda - Mgr. Michal Koudelík.
Přítomni: Mgr. Michal Koudelík a paní Jitka Blahová
Omluven: Ing. František Bradáč
Školské radě byly předloženy nové dokumenty školy. Jednalo se o Zásady autoevaulace školy a Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Školská rada oba dokumenty projednala a schválila.

Ve Velkém Meziříčí, dne 10. 10. 2006 Mgr. Michal Koudelík - předseda školské rady

Zápis ze zasedání školské rady č. 1. konané dne 21. 11. 2005

při Speciálních školách, Velké Meziříčí, Čechova 30,

První zasedání školské rady svolal a zahájil ředitel školy - Mgr. Josef Prokop. Na základě rozhodnutí rady kraje Vysočina (zřizovatel školy) o zřízení tříčlenné školské rady při naší škole se sešli tito jmenovaní členové:
- za pedagogické pracovníky Bc. Michal Koudelík
- za zřizovatele Ing. František Bradáč (zastupitel kraje Vysočina, starosta města VM)
- za zákonné zástupce žáků paní Jitka Blahová
Na prvním zasedání si zvolila školská rada nadpoloviční většinou hlasů svého předsedu - Bc. Michala Koudelíka a místopředsedkyni - paní Jitku Blahovou. Dále byly projednány kompetence školské rady vyplývající z §168 Školského zákona (561/2004 Sb.). Na závěr se členové školské rady dohodli, že termíny dalších schůzí budou vycházet z potřeby řešit požadavky vyplývající ze zákona a z provozu školy.

Ve Velkém Meziříčí, dne 22. 11 2005 Bc. Michal Koudelík - předseda školské rady