Škola podporující zdraví

ploha_._6_pz_z_logoOd 14. dubna 2010 je škola zařazena do Sítě škol podporujících zdraví v ČR.

Ve škole se snažíme vytvořit atmosféru, která je založena:

  1. na respektu k přirozeným potřebám jednotlivce (všech žáků, zaměstnanců školy a rodičů), úctě k člověku, společnosti a přírodě,
  2. na rozvíjení komunikace a spolupráce.