Zdravá záda na Vysočině

OP_VK Škola je od 1. listopadu 2010 partnerem projektu "Zdravá záda na Vysočině".

Tento projekt zpracovala a řídí Základní škola Telč, Masarykova 141, příspěvková organizace.

Projekt je zaměřen na podporu dětí a žáků s speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně děti s tělesným oslabením a vadným držením těla. Cílem projektu je zavedení moderní a efektivní metody výuky do hodin tělesné výchovy. Metoda zahrnuje cvičení s velkými gymnastickými míči a vzduchovými polštáři. Součástí projektu je i proškolení pedagogických pracovníků.

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. červen 2012