• Projekty
  • Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP

Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP

LOGOLINK_bar "Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP s využitím ICT na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí"

reg. číslo CZ.1.07/1.2.02/03.0009

 

Datum zahájení projektu: 1. listopad 2010

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro budování školního prostředí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na podporu ICT dovedností žáků. Tím bude dosaženo rovných příležitostí ve vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, dojde k omezení rizika sociálního vyloučení handicapovaných dětí a žáků, zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání a posílení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.
  • V průběhu projektu vzniknou modernizované vzdělávací pomůcky a programy pro žáky se SVP, které se budou ověřovat ve výuce.
  • Důraz je kladen na posílení ICT dovedností, komunikačních dovedností a na speciálně-pedagogické terapeutické výukové potřeby žáků s těžšími formami postižení.
  • Součástí projektu je i proškolení pedagogických pracovníků v oblasti zdravotní TV, bazální stimulace a ICT problematice.

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. květen 2012

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

01 Zlepšování vyučovacích metod pro žáky se SVP, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT, e-learningu a evaluace

Součástí této klíčové aktivity je tvorba modernizovaných vzdělávacích pomůcek a programů pro žáky se SVP za využití ICT a e-learningové podpory. Vznikly 3 komplexní produkty:

  1. zaměřený na ICT dovednosti,
  2. zaměřený na speciálně-pedagogické terapeutické výukové potřeby žáků (Snoezelen),
  3. zaměřený na evaluační mechanismy.

Přehled vytvořených výukových materiálů.pdf

Snoezelen - článek Velkomeziříčsko.pdf

Inovace výukových pomůcek - článek Velkomeziříčsko.pdf

Výukový portál

Evaluační portál

02 Pilotní ověření ve výuce

Pilotní ověření probíhá od září 2011 do května 2012. Žáci mají možnost aktivně využívat vytvořené výukové pomůcky, individuální výukové plány a vybavenou učebnu relaxačními prostředky Snoezelen. Součástí je i vybavení školy potřebnou prezentační ICT technikou k efektivnímu rozšiřování ICT dovedností žáků.

03 Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro výuku žáků se SVP

Přehled absolvovaných kurzů.pdf

Bazální stimulace - článek Velkomeziříčsko.pdf

Bazální stimulace - školicí prezentace

 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ K UKONČENÍ PROJEKTU

Pozvánka.pdf