Mezinárodní výzkumná studie

ukŠkola je zapojena do mezinárodní výzkumné studie „Přechody žáků s mentálním postižením a/nebo poruchou autistického spektra (PAS) do vyšších stupňů škol a do běžného života: zkvalitnění spolupráce mezi rodinou a školou“.
Studie je zaměřena na zkušenosti pedagogů a rodičů žáků s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra se spoluprací mezi rodinou a školou, a to v období přechodu ze základní na střední školu (popř. do běžného života) a ze střední školy do běžného života.