• Školní družina

Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům ze základní školy podle vlastního vzdělávacího programu, který jí umožňuje profilovat se dle zájmů a potřeb žáků. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování.

Je určena žákům prvního i druhého stupně Základní školy a Základní školy speciální. Zejména jde o žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Aktivity v družině jsou realizovány dle jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

Ve školní družině probíhá pestrá nabídka činností ve známém prostředí, které dává dětem pocit bezpečí, a pro rodiče je finančně dostupná.

Školní družina nabízí žákům i zájmové kroužky z různých vzdělávacích oblastí. Děti s těžším postižením mohou využívat speciálně pedagogickou péči - bazální stimulaci, činnosti s prvky muzikoterapie, relaxaci ve snoezelenu ...

Kapacita školní družiny je 20 dětí a má 2 oddělení.

Provoz školní družiny

I. oddělení

ranní družina od 7:00 do 7:30 hodin

odpolední družina od 11.30 do 15:00 hodin

vychovatelka: Mgr. Adéla Pacalová

asistentka pedagoga: Kateřina Žejšková

 

II. oddělení

odpolední družina od 11.30 do 14:30 hodin

vychovatelka: Dagmar Tvarůžková, DiS.

asistentka pedagoga: Dana Lišková