Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

Stedn kolaVýsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2019/2020 jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu.

pdfSeznam přijatých uchazečů 2019 první kolo.pdf

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

Stedn_kolasledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2018/2019 jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu.

pdfSeznam přijatých uchazečů 2018 první kolo.pdf

Výsledek přijímacího řízení do SŠ - druhé kolo

Stedn_kolasledky druhého kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2015/2016 jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu.

pdfVýsledek PŘ 2. kolo

2. kolo přijímacího řízení do SŠ

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá pro školní rok 2015/2016 se koná 22. června 2015. Přihlášky je možné podat od 8. června do 19. června 2015. Kritéria pro přijetí jsou shodná jako v 1. kole přijímacího řízení.