Školní metodik prevence

Mgr. Jitka Petrlová
Tel.: +420 566 522 828, +420 605 086 068
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti školního metodika prevence

 1. Metodické a koordinační činnosti
 2. Informační činnosti
 3. Poradenské činnosti

  1. Metodické a koordinační činnosti

  • Tvorba a realizace preventivního programu školy
  • Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti
  • Spolupráce s výchovným poradcem školy
  • Spolupráce se SPC, střediskem výchovné péče, odbornými lékaři, Policií ČR, OPD MěÚ, Centrem prevence Nadosah
  • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

  2. Informační činnosti

  • Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
  • Získávání nových odborných informací a zkušeností
  • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
  • Tvorba a aktualizace školní nástěnky

  3. Poradenské činnosti

  • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.
  • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

  Zajímavé internetové adresy:
  www.ponorka.ecn.cz (Centrum prevence Ponorka Žďár nad Sázavou)

  www.nadosah-cp.cz (Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pernštejnem)

  www.drogovaporadna.cz (anonymní on-line internetová poradna)

  www.cevap.cz (Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů)

  Zajímavé časopisy:
  Závislosti a my
  Prevence