Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Dagmar Jánová
Konzultační hodiny: středa 12:00 - 12:30 h (jiný termín možný po předcházející domluvě)
Tel.: +420 566 522 828, +420 605 086 068
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oblasti činnosti výchovného poradce

 1. Metodická a informační činnost
 2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
 3. Profesní poradenství, volba povolání

 pdfInformace k přihlášce do prvního ročníku vzdělávání na střední škole.pdf

1. Metodická a informační činnost

Spolupráce s třídními učiteli

 • metodická pomoc
 • spolupráce při vytváření individuálních plánů
 • spolupráce při vytváření výstupního hodnocení žáků 9. ročníku
 • zpracování požadavků na odborná vyšetření žáků
 • zapůjčení odborné literatury z oblasti výchovy dítěte či volby povolání
 • další vzdělávání
 • spolupráce s ředitelem školy (plán práce na školní rok, zápis do 1. ročníku, organizace akcí pro žáky apod.)

 

2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

Spolupráce s SPC Žďár nad Sázavou

 • zajištění vyšetření psychologem (diagnostická, kontrolní, výstupní v 9. ročníku)
 • organizování logopedické péče (individuální náprava řeči)
 • nabídka relaxačních, edukačních a rehabilitačních aktivit (Snoezelen, počítače, herna apod.)

Spolupráce s SPC Velké Meziříčí

 • zajištění vyšetření psychologem (diagnostická, kontrolní, výstupní v 9. ročníku)
 • organizování logopedické péče (indidivudální náprava řeči)
 • náprava SPU

Doporučení dalších odborných diagnostických pracovišť

 • SPC
 • PPP
 • střediska výchovné péče
 • lékařská pracoviště

Podchycení a řešení výchovných a výukových problémů, akutní intervence, konzultace s rodiči.
Spolupráce s metodikem prevence v oblasti prevence negativních jevů.
Spolupráce s OPD MěÚ, kurátorem, policií, soudy, ap.

 

3. Profesní poradenství, volba povolání

Profesní poradenství a pomoc při volbě střední školy

 • schůzky s žáky i rodiči
 • vytvoření informační nástěnky a letáku pro rodiče
 • pomoc při vyplňování přihlášek, kontrola, vytvoření kopií a odeslání přihlášek v termínu na učiliště
 • organizování exkurzí a besed s náboráři z učilišť
 • poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství, volby povolání
 • vedení statistiky přijatých žáků na jednotlivá učiliště